Postos Vacantes Curso 2019/2020

RELACIÓN DE POSTOS VACANTES PARA O CURSO 2019/2020
ETAPA NIVEL CONCERTADAS POSTOS VACANTES
EDUCACIÓN INFANTIL 3 Anos (4º) 2 Unidades 50
4 Anos (5º) 2 Unidades 0
5 Anos (6º) 2 Unidades 0
EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Curso 2 Unidades 0
2º Curso 2 Unidades 1
3º Curso 2 Unidades 0
4º Curso 2 Unidades 0
5º Curso 2 Unidades 0
6º Curso 2 Unidades 0
EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Curso 2 Unidades 11
2º Curso 2 Unidades 7
3º Curso 2 Unidades 2
4º Curso 2 Unidades 2

NOTA: Resérvanse 3 prazas por unidade nos cursos 4º Infantil, 1º Primaria e 1º ESO, para atender á escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.