Información para o Curso 2017/2018

(Art. 13: Información ao alumnado e ás familias)

1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro en que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

  • Solicitude admisión: do 1 ao 20 de marzo. Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, se é o caso: Do 23 de marzo ata o 05 de abril, ambos incluídos.
  • Calendario que inclúe a data de publicación das listas do alumnado admitido e non admitido e os prazos para formular reclamación:

- Ata o 25 de abril: publicación das listas provisionais de admitidos e non admitidos. Reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte da súa publicación, ante o titular no caso de centros privados concertados.
- Antes do 15 de maio: publicación das listas definitivas de admitidos e non admitidos. No caso de centros privados concertados, poderán formular unha reclamación por escrito ante o Xefe Territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación (Art. 32 ).

  • Prazo para formalizar a matrícula, que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo III desta orde:

- Do 20 ao 30 de xuño: Formalización de matrícula para Infantil e Primaria.
- Do 25 de xuño ao 10 de xullo: Formalización de matrícula para ESO e Bacharelato.
- Do 1 ao 10 de setembro: Prazo extraordinario de formalización de matrícula para ESO e Bacharelato.

  • Área de influencia do centro en cada unha dos ensinos impartidas e áreas limítrofes (CONSULTAR O MAPA).

EN CASO DE EMPATE: 1º apelido: II; 2º apelido: ÑX

 

Proceso de admisión do alumnado de Infantil, Primaria e Secundaria

 

Curso 2017-2018

Para entrar na páxina oficial da Xunta de Galicia, pinche aquí no decreto (DOG nº 245 de 26 de decembro):

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.html

ou ben na orde posterior (DOG nº 53 de 15 de marzo de 2013):

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html

ou ben acceder á sección ESCOLARIZACIÓN da web da Xunta: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

e tamén pode acceder á sección de educación da web do concello da Coruña: http://www.edu.coruna.es/