Transporte Escolar

Servicio prestado por autocares PALLAS. As familias que desexen facer uso deste servizo poranse en contacto coa empresa no teléfono 636.55.78.45.