Equipos e Comisións

Os profesores do Colexio están organizados en diferentes comisións e equipos para coordinar os distintos aspectos da vida colexial. Para este curso as comisións formadas e os seus integrantes son:

Equipo de Calidade:

É o encargado de organizar, desenrolar e avaliar o sistema de xestión de calidade no Centro.

Coordinadora: Lucía González.

Compoñentes:

 • Pilar Sanjurjo (Orientadora).
 • Alba Gómez (Representante de Educación Infantil).
 • Belén Losada (Representante de Educación Primaria).
 • Ana Mª Domínguez (Representante de Educación Secundaria-Bacharelato).
 • Helena Pena (Representante de Educación Secundaria-Bacharelato).

 

Equipo de Dinamización Lingüística:

O obxectivo fundamental é o de favorecer e coordinar as labores de divulgación e uso da lingua galega. Por isto, este equipo céntrase en que o galego estea presenta na rutina do centro, para que nos sintamos orgullosos da nosa lingua e lle demos un uso de prestixio, desvinculándoa dos prexuízos aínda vixentes. Esto é o que pretende formular neste plano o equipo de Dinamización da Lingua Galega, os obxectivos polos que traballan, as actividades que propoñen para conseguilo e a xente que se encarga de dinamizar esa consecución.

Coordinadora: Eva Díaz.

Compoñentes:

 • Clara Vecino (Representante de Educación Infantil).
 • Diego Portos (Representante de Educación Primaria).
 • Mercedes Martínez (Representante de Educación Primaria).
 • Patricia Cameán (Representante de Educación Primaria)
 • Marina Souto (Representante de Educación Secundaria).
 • Reyes González (Representante de Educación Secundaria).
 • Arantzazu Caamaño (Representante de Bacharelato).

 

Equipo TICs:

Ten como misión deseñar todas as actuacións do centro destinadas a comunicar o que facemos e somos, tanto internamente como externamente, ademais de asesorar, promover, coordinar e animar a introdución e o uso de tecnoloxías da información e comunicación no centro, mediante a realización e seguimento do Plan TICs.

Coordinadora: Estela Veiga.

Compoñentes:

 • María Vázquez ( Representante de Educación Infantil).
 • Enrique Carretero (Representante de Educación Primaria).
 • Pedro Sánchez (Representante de Educación Secundaria-Bacharelato).

 

Comisión do Centenario:

A comisión do Centenario é un órgano colexiado que se encargará de dinamizar e apostar por unha ensinanza multidisciplinar. O proxecto consistirá en realizar nas distintas etapas educativas diferentes tarefas nas que os alumnos sexan os protagonistas e creadores dirixidos polos seus profesores.

Coordinadora: Reyes González.

Compoñentes:

 • Mª José Fernández (Representante de Educación Infantil).
 • Montserrat Rubio (Representante de Educación Infantil).
 • María Pardo (Representante de Educación Primaria).
 • María Suárez (Representante de Educación Primaria).
 • Ángel Sanluis (Representante de Educación Secundaria).
 • José Luis Gallego (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).
 • Xabier Carrajo (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).

 

Comisión de Convivencia:

O Observatorio da Convivencia é un órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado de convivencia no centro e deseñar estratexias que deban adoitarse para o fomento da cultura da paz e para mellorar o clima da convivencia escolar.

Coordinador: Marta Nespereira (Mestra Pedagoxía Terapéutica).

Compoñentes:

 • Mauricio Paniagua (Director).
 • Elena Álvarez (Representante de Educación Infantil).
 • Gisela Corral (Representante de Educación Infantil- Primaria).
 • Mª Luz Fernández (Representante de Educación Primaria).
 • Dolores Domínguez (Representante de Educación Primaria).
 • Alberto Gracia (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).
 • Carlos Paz (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).
 • Magdalena Tomé (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).
 • María Ruíz (Representante dos Alumnos).
 • Esther Pardo (Representante do persoal non docente).
 • Mª Luz Fernández (Nai/Pai)
 • Pilar Muíño (Nai/Pai)

 

Comisión de Innovación:

Ten como misión dinamizar e coordinar novas metodoloxías e promover a innovación pedagóxica no proceso educativo pastoral dos nosos alumnos/as.

Coordinadora: Pilar Sanjurjo.

Compoñentes:

 • Carmen Conde (Jefe de Estudios Educación Infantil- Educación Primaria).
 • Montserrat Nolasco (Jefe de Estudios Educación Secundaria- Bacharelato).
 • Elena Álvarez (Representante de Educación Infantil).
 • Montse Rubio (Representante de Educación Infantil).
 • Nashira Spósito (Representante de Educación Primaria).
 • Oliva Marqués (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).

 

Comisión de Plurilingüismo:

Ten como misión promover e coordinar diferentes iniciativas que favorecen o uso das linguas estranxeiras no noso centro.

Coordinadora: Mercedes Señarís.

Compoñentes:

 • Carmen Conde (Jefe de Estudios Educación Infantil- Educación Primaria).
 • Montserrat Nolasco (Jefe de Estudios Educación Secundaria- Bacharelato).
 • María Roca (Representante de Educación Infantil).
 • Emilio Cousillas (Representante de Educación Primaria).
 • Eva Díaz (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).
 • Ramón Vilá (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).
 • Oliva Marqués (Representante de Educación Secundaria- Bacharelato).